BIBLIOGRAFIE

Ball S., Keesom J. (2003) Schatten in de buurt. Senioren actief in onderwijs en kinderopvang. Utrecht: NIZW (Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn).

De Paepe I., Moonen E. (2006) Een peetje verliefd. Van handkus tot cyberlief. School- en klaspraktijk 190, 47ste jaargang, 2005-2006. artikel beschikbaar

De Ruysscher K. (2008) Relationele opvoeding in de Basisschool. Praktijkideeën voor een geïntegreerde aanpak. VVKBaO (Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs) uitgeverij Licap, 2008, ISBN 9789068587234.

Generations United (2002) Fact Sheet: The Benefits of Intergenerational Programs.

Marcoen A. (z.j.) Samenhang en dialoog tussen jong en oud: een algemeen theoretisch en conceptueel kader. K.U.Leuven: Centrum voor ontwikkelingspsychologie. artikel beschikbaar

Mercken C., van Oyen J. (1997) Gedeelde werelden. Peuters op bezoek in verzorgings- en verpleeghuizen, Utrecht: NIZW, ISBN:9050505171.

Mercken C. (z.j.) Voor iedere jongere een passende oudere. artikel beschikbaar

Mercken C. (z.j.) Intergenerationeel werken binnen residentiële ouderenvoorzieningen: algemene situering en theoretisch referentiekader vanuit standpunt ouderenvoorziening. artikel beschikbaar

Mercken C. (2002) Generaties aan zet. Jong en oud op de bres voor een leerbare buurt. Utrecht: NIZW.

Newman. S., C.R. Ward et al. (1997) Intergenerational Programs. Past, Present and Future. Washington: Taylor & Francis.

Penninx K. (2003) De stad van alle leeftijden. Een intergenerationele kijk op lokaal sociaal beleid. Utrecht: NIZW.

Penninx K. (1999) De buurt voor alle leeftijden. Intergenerationele buurtontwikkeling in het kader van sociaal beleid. Utrecht: NIZW.

Projectenbank intergenerationeel werk: www.projectenzorgenwelzijn.nl/intergenerationeel_werken

Rebok G.W. et al (2004) Short-Term Impact of Experience Corps Participation on Children and Schools: Results from a Pilot Randomized Trial. Journal of Urban Health, 81 (1) 79-93.

Seefeldt C. (1987) The effects of preschoolers ‘visits tot a nursing home. Gerontologist, 27, 228-232.

Walker A. (1993) Age and attitudes. Brussels: EU Commission.

Washington DC: GU. (Te downloaden: www.gu.org)

Zandbergen J., Penninx K. (1996) Voor alle leeftijden. Werken aan praktische solidariteit tussen jong en oud. Utrecht: NIZW.


 

Inloggen

Aanmelden

Login *
Wachtwoord *
Onthoud Mij